Dodatočné prijímacie konanie na UKF FSVaZ v Nitre do 15. Augusta 2018

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Dodatočné prijímačky
Dodatočné prijímacie konanie na UKF FSVaZ v Nitre do 15. Augusta 2018

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2018/2019 do 15. Augusta 2018

Sociálna práca

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mládežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými,

Pozrieť viac
Sociálne služby a poradenstvo

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva. Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu

Pozrieť viac