Профіль випускника

Випускник бакалаврського ступеня здобуде знання, навички та практичний досвід з теорії та практики соціальних послуг та консультування. Володітиме знаннями з суміжних дисциплін (соціальна робота, педагогіка, психологія, соціологія тощо), які дадуть йому хорошу основу для роботи з цільовими групами соціальних служб та консультування (наприклад: безробітні, безпритульні, наркозалежні, молодь, сім’ї з соціальними проблемами тощо). Також випускник матиме спеціалізовані знання для роботи з Ромами.

 

Працевлаштування випускників

Випускник матиме широкий спектр можливостей для застосовування на ринку праці – у сфері соціальних послуг та консультування як фахівець в: державній адміністрації (уряди); самоврядуванні (соціальні послуги в муніципалітеті, а також на рівні органів місцевого самоврядування); третьому секторі (некомерційні організації, громадські об’єднання, фонди, що здійснюють соціальні програми або об’єкти соціальних послуг, а також організації, спрямовані на захист прав та законних інтересів різних цільових груп).

 

Після закінчення вибраного навчального програму, випускник матиме компетентність в:

 • основному соціальному консультуванні у всіх організаціях та установах, які зосереджують свою діяльність на забезпеченні;
 • соціальній профілактиці;
 • консультуванні та роботі з клієнтами соціальних послуг, а  також в цілому з соціальним клієнтом ;
 • організації та реалізації різних видів, форм соціальних послуг і професійній діяльності, так як зазначено законодавством;
 • організації та проведенні різноманітних активностей  та терапій;
 • інших видах діяльності в рамках компетентності, передбаченої законодавством.

Також випускник цього навчального програму матиме можливість працювати як соціальний консультант на рівні базового соціального консультування або як фахівець із соціальних послуг у різних організаціях, установах, офісах та урядах (наприклад, в будинках соціального обслуговування, в будинках для осіб похилого віку, в денних та стаціонарних центрах тощо), також у кадрових агентствах та у всіх установах, що мають необхідність у консультаційних послуга.

Умови прийняття на навчання

Основна умова прийняття до навчального закладу  (відповідно до розділу 58 (1) Закону 131/2002 про вищі навчальні заклади)

 • Обрати курс навчальної програми в нашому закладі можуть випускники загальноосвітніх навчальних закладів  Словацької республіки, а також закордонних шкіл. Випускники закордонних шкіл, в свою чергу повинні підтвердити складення державних іспитів (або еквівалентних іспитів). Дійсні і  підтверджені документи потрібно подати на FSVaZ в рамках встановлених термінів.
 • Абітурієнти, які не виконають цю вимогу до встановленого закладом терміну, проте виконають інші основні вимоги щодо прийняття на навчання, встановлені FSVaZ, можуть бути прийнятими, однак отримавши при цьому необхідну кількість балів  для зарахування і за умови підтвердження виконання основної вимоги не пізніше дня зарахування на навчання (відповідно до статті 58 (1) Закону 131/2002 про вищу освіту).

 

Після виконання основних умов для вступу на навчання, кандидати з найбільшою кількістю балів будуть прийняті відповідно до критеріїв відбору абітурієнтів, встановлених FSVaZ. Більше інформації знайдете тут:

 

Вступні екзамени

Вступні екзамени відбудуться на початку 2020/2021 академічного року, згідно навчальної  програми Соціальні послуги та консультування відмінені.

 

Терміни:

День відкритих дверей  FSVaZ – 13.2.2020

Подання заяв на навчання  – 31.3.2020

Процедура прийому  абітурієнтів – 19.6.2020

 

Форма заявки та фінансові збори

Для реєстрації абітурієнта на подання документів, слід виповнити заяву і відіслати її у встановлений термін на відповідний факультет. Для навчання в Університеті  міста Нітра, абітурієнт може зареєструватися виповнивши:

 • письмову заяву (вартістю 30,00 €)
 • електронну заяву  (вартістю 25,00 €)

 

FSVaZ UKF приймає друковане заяви на стандартних формулярах, доступних на сторінці MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF в Нітрі віддає перевагу реєструванню формою електронних заяв.

 

При електронній реєстрації на навчання абітурієнт повинен :

 • заповнити електронну заяву
 • роздрукувати електронну заяву
 • підтвердити електронну заяву
 • вислати поштою роздруковану і підтверджену електронну заяву, доповнивши її вище вказаними документами
 • абітурієнт може зареєструватися на декілька навчальних програм одночасно. В такому разі, на одному екземплярі заяви слід вказати лише одну навчальну програму.

Додаткову інформацію і додатки знайдете тут:

 

 

Відділення, яке забезпечує навчальну програму

Інститут романології дослідження гарантує і реалізує освіту в галузі соціальних послуг і консультування на бакалаврському, магістерському і докторантському рівнях.

Готує фахівців в області консультування, боротьби з бідністю, соціальною ізоляцією та розвитку інклюзивного підходу в словацькому суспільстві. Відділ вивчення романології надає студентам можливість брати участь у регулярних семінарах та дискусіях з фахівцями в галузі практичних соціальних послуг та консультування, а також у активній волонтерській роботі з групами, яким загрожує соціальне відторгнення. Випускники матимуть змогу навчитися висококваліфікованому консультуванню не тільки в соціальних службах, але також ситуаціях, коли комунікація з людьми є на  першому місці.

Більше інформації на: www.urs.fsvaz.ukf.sk

Соціальні послуги та консультування

You May Also Like