Профіль випускника

Програма навчання даної кафедри, зосереджена на отриманні знань, навичок та здібностей, які підготують випускника до виконання соціальної роботи з клієнтом, наприклад з сім’єю, дітьми, молоддю, людьми похилого віку, хворими, інвалідами, наркозалежними, бездомними тощо. Випускник бакалаврського ступеня матиме можливість запропонувати різні форми соціальної допомоги та соціальних систем таким чином, щоб при цьому виконувати вимоги щодо підвищення якості життя клієнтів, створювати цивільні заходи, а також сприяти їх практичному впровадженню. Також випускники матимуть знання про форми і методи соціальної роботи, соціальної політики держави і її тенденції розвитку, теорії соціальної роботи та їхнє застосування в розв’язанні соціальних проблем.

 

Працевлаштування випускників

Після закінчення кафедри соціальної праці та соціальних наук, випускники матимуть можливість працювати на ринку праці як соціальні працівники ,  зможуть працювати в соціальній сфері в рамках державної адміністрації, самоврядування, а також третього сектору. Випускників кафедри охоплює п’ять ключових секторів: Міністерство освіти; Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї; Міністерство внутрішніх справ; Міністерство юстиції та Міністерство охорони здоров’я;

 

Умови прийняття на навчання

Основна умова прийняття до навчального закладу  (відповідно до розділу 58 (1) Закону 131/2002 про вищі навчальні заклади)

  • Обрати курс навчальної програми в нашому закладі можуть випускники загальноосвітніх навчальних закладів  Словацької республіки, а також закордонних шкіл. Випускники закордонних шкіл, в свою чергу повинні підтвердити складення державних іспитів (або еквівалентних іспитів). Дійсні і  підтверджені документи потрібно подати на FSVaZ в рамках встановлених термінів.
  • Абітурієнти, які не виконають цю вимогу до встановленого закладом терміну, проте виконають інші основні вимоги щодо прийняття на навчання, встановлені FSVaZ, можуть бути прийнятими, однак отримавши при цьому необхідну кількість балів  для зарахування і за умови підтвердження виконання основної вимоги не пізніше дня зарахування на навчання (відповідно до статті 58 (1) Закону 131/2002 про вищу освіту).

 

 

Після виконання основних умов для вступу на навчання, кандидати з найбільшою кількістю балів будуть прийняті відповідно до критеріїв відбору абітурієнтів, встановлених FSVaZ. Більше інформації знайдете тут:

 

Вступні екзамени

Вступні екзамени відбудуться на початку 2020/2021 академічного року, згідно навчальної  програми Соціальна праця відмінені.

 

Терміни:

День відкритих дверей  FSVaZ – 13.2.2020

Подання заяв на навчання  – 31.3.2020

Процедура прийому  абітурієнтів – 19.6.2020

 

Форма заявки та фінансові збори

Для реєстрації абітурієнта на подання документів, слід виповнити заяву і відіслати її у встановлений термін на відповідний факультет. Для навчання в Університеті  міста Нітра, абітурієнт може зареєструватися виповнивши:

  • письмову заяву (вартістю 30,00 €)
  • електронну заяву  (вартістю 25,00 €)

 

FSVaZ UKF приймає друковане заяви на стандартних формулярах, доступних на сторінці MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF в Нітрі віддає перевагу реєструванню формою електронних заяв.

 

При електронній реєстрації на навчання абітурієнт повинен :

  • заповнити електронну заяву
  • роздрукувати електронну заяву
  • підтвердити електронну заяву
  • вислати поштою роздруковану і підтверджену електронну заяву, доповнивши її вище вказаними документами
  • абітурієнт може зареєструватися на декілька навчальних програм одночасно. В такому разі, на одному екземплярі заяви слід вказати лише одну навчальну програму.

Додаткову інформацію і додатки знайдете тут:

 

 

Про відділення яке забезпечує навчальну програму. 

Кафедра здійснює освіту в галузі соціальної праці на бакалаврському, магістерському і докторантському рівні, як стаціонарною так і заочною формою навчання. Кафедра соціальної праці і соціальних наук розвинула та продовжує розвивати співпрацю з словацькою, чеською та закордонними кафедрами в сфері стажування студентів і педагогів, а також у сфері співпраці та участі у вирішенні науково – дослідницьких проектів.

У 2015 році кафедра стала повноправним членом Європейської асоціації шкіл соціальної праці (EASSW). Працівники кафедри інтенсивно співпрацюють з установами соціальних служб та іншими суб’єктами, які виконують соціальну працю. Наукове відділення орієнтується на сферу соціальної праці з різними цільовими групами.

Більше інформації на: www.kspsv.fsvaz.ukf.sk

Соціальна праця

You May Also Like